Rozpoczęła się doroczna konferencja duchowieństwa

ks. Igor Habura, 15.10.2018

W poniedziałek wieczorem, 15 października, pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jerzego Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego, w Prawosławnym Domu Opieki św. Stefana w Cieplicach rozpoczęła się doroczna konferencja duchowieństwa Diecezji Wrocławsko - Szczecińskiej. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 17.00 Wieczernią. Następnie udano się do sali konferencyjnej, gdzie dziekani przedstawili sprawozdania z działalności duszpasterskiej swoich dekanatów. Następnie miało miejsce krótkie wystąpienie Jego Ekscelencji, w którym wstępnie omówione zostały bieżące sprawy z życia diecezji. Dalsza część konferencji odbędzie się we wtorek 16 października.

Cofnij