Zakończyła się doroczna konferencja duchowieństwa

ks. Igor Habura, 17.10.2018

We wtorek 16 października zakończyła się dwudniowa konferencja duchowieństwa Diecezji Wrocławsko – Szczecińskiej, której przewodniczył Jego Ekscelencja abp Jerzy.

Drugi dzień obrad rozpoczął się Boską Liturgią sprawowaną przez władykę Jerzego, podczas której śpiewał chór duchowieństwa pod dyrekcją ks. Grzegorza Cebulskiego. Po zakończeniu nabożeństwa rozpoczęto obrady. Poruszono bieżące kwestie dotyczące funkcjonowania dekanatów, parafii, ośrodków diecezjalnych oraz Szkoły Śpiewu Cerkiewnego i Języka Cerkiewno-Słowiańskiego. Podsumowano rok poprzedni oraz wyznaczono kierunki działań na najbliższą przyszłość. Omówiono również najnowsze wydarzenia ze świata prawosławnego. Drugiego dnia konferencji, po zakończeniu pierwszej sesji, przybyły z Warszawy Kościelny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ks. Andrzej Lewczak, przeprowadził szkolenie z zakresu RODO.

Spotkanie zakończyło się podsumowującym słowem Jego Ekscelencji, w którym podziękował ks. Lewczakowi za przyjazd i wyczerpujące wystąpienie oraz duchowieństwu diecezji za dotychczasową pracę dla dobra Cerkwi.

Cofnij