XXI niedziela po Pięćdziesiątnicy we wrocławskiej katedrze

Gabriel Masalski, 22.10.2018

21 października 2018 roku J. E. Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński Jerzy przewodniczył Świętej Liturgii we wrocławskiej katedrze.

Hierarsze asystowali ks. Aleksander Konachowicz, hieromnich Spirydon (Kuziak) oraz protodiakon Mieczysław Oleśniewicz. Podczas nabożeństwa śpiewał chór pod dyrekcją dr. Piotra Kuropki.

W homilii władyka Jerzy wyjaśnił sens dzisiejszej perykopy ewangelicznej, w której Jezus Chrystus wskrzesza młodzieńca z Nain. To jedno z siedmiu wskrzeszeń opisanych w Piśmie Świętym. Pierwsze trzy pochodzą ze Starego Testamentu (wskrzeszali prorok Eliasz i Elizeusz), a kolejne z Nowego Testamentu (młodzieniec wdowy z Nain, córka Jaira, Łazarz oraz święci, którzy powstali z grobów w trakcie ukrzyżowania Chrystusa). Wszystkie te wskrzeszenia dotknęła jednak znowu śmierć, dlatego tylko Zmartwychwstanie Chrystusa jest pełnym tryumfem nad śmiercią. W przypadku syna wdowy, jest to cud, który Chrystus dokonuje z własnej woli, bowiem nie ma w Ewangelii opisanego powodu, dla którego Chrystus wskrzesza tego młodzieńca. Najprawdopodobniej cud ten był stopniowym przygotowywaniem wszystkich do cudu samego Zmartwychwstania Chrystusa oraz aktem litości nad dramatem wdowy.

Po Świętej Liturgii, z błogosławieństwa Arcybiskupa Jerzego, Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej zorganizowało spotkanie z Patrykiem Dobkiem - lekkoatletą, reprezentantem Polski. Spotkanie zainaugurowało cykl nowych spotkań, zainspirowanych przez BMP pod hasłem: „Dzielny Gość Bractwa”. Będą one dobrą okazją dla młodzieży do poznania osób z imponującymi osiągnięciami, o ciekawych profesjach, zawsze w połączeniu z ich życiem cerkiewnym i duchowym.

Cofnij