Rozpoczęcie roku w Szkole Śpiewu Cerkiewnego i Języka Cerkiewnosłowiańskiego

ks. Marek Kiślak, 23.10.2018

W dniach 19-20 października odbył się pierwszy w nowym 2018/2019 roku szkolnym zjazd Szkoły Śpiewu Cerkiewnego i Języka Cerkiewnosłowiańskiego.

Inauguracyjny zjazd rozpoczęła doksologia przed rozpoczęciem nauki i przywitanie studentów z życzeniami owocnej nauki. Następnie odbyła się rozmowa kwalifikująca na I rok studiów. Dalszą część zajazdu wypełniły zajęcia z poszczególnych przedmiotów.

Na pierwszym roku naukę podjęło 4 osoby z diecezji wrocławsko – szczecińskiej i 1 z diecezji białostocko-gdańskiej.

Szkoła działa od 2009 roku. Liczy 20 słuchaczy. Szkoła zakłada 3 lata nauki. Zjazdy odbywają się raz w miesiącu. Wykładane przedmioty: śpiew liturgiczny, teoria śpiewu i emisja głosu, język cerkiewnosłowiański w wymowie synodalnej i halickiej, ustaw. Celem szkoły jest przygotowanie kadr, które będą stanowiły praktyczną pomoc w organizacji śpiewu i czytań w życiu liturgicznym swoich parafii.

Cofnij