Arcybiskup Jerzy na uroczystości 35-lecia SP 11 w Białymstoku

Gabriel Masalski, 24.10.2018

18 października 2018 roku J. E. Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński Jerzy uczestniczył w uroczystościach Jubileuszu 35-lecia Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku.

Władyka Jerzy jako gość honorowy i absolwent SP11 w okolicznościowym słowie zwrócił szczególną uwagę na proces kształcenia w życiu każdego człowieka. Dziękując za zaproszenie, Arcybiskup życzył szkole, jej pracownikom oraz uczniom kolejnych owocnych lat pracy.

Zdjęcia: archiwum SP11.

Cofnij