Koncert chóru "Oktoich" w Wieluniu

Redakcja, 24.10.2018

19 października chór Ordynariatu Wojska Polskiego „Oktoich” wystąpił z koncertem muzyki cerkiewnej w Wieluniu. Koncert związany był z zakończeniem projektu „Poszukiwanie korzeni. Wielokulturowe warsztaty artystyczne”.

Koncertowi towarzyszyła wystawa poplenerowa „Oblicza Chrystusa w ikonie”. Warsztaty pisania ikon rozpoczęły się w Akademii Supraskiej poczym przebiegały w Wieluniu. Przewodnim tematem planowanego zadania było przypomnienie mieszkańcom historii świątyni-budynku, w którym odbywają się obecnie animacje kulturalne, przywołanie wspomnień o byłych mieszkańcach naszego miasta, ich duchowości, tradycjach i kulturze.

Wieluński Dom Kultury prowadzi działalność animacyjną w budynku wybudowanym blisko 120 lat temu. Wtedy pełnił funkcję sakralną jako Cerkiew pw. Przenajświętszej Bogarodzicy w Wieluniu. W 1935 roku budynek przekształcono w Muzeum Ziemi Wieluńskiej i przeprowadzono prace adaptacyjne, które przekształciły jego funkcję z Cerkwi na obiekt użyteczności publicznej. Usunięto kopuły wieńczące nawę, kruchtę i boczne kaplice. Muzeum zakończyło działalność wraz z wybuchem II wojny światowej. Po wojnie w 1947 r. budynek odbudowano i aż do dziś Cerkiew pełni rolę domu kultury pod różnymi nazwami. Od 1977 r. pod nazwą Wieluński Dom Kultury.

Tekst i zdjęcia za: http://wdkwielun.pl/wydarzenia/2018/10/24986/

Cofnij