Konferencja "Dzwony i dzwonienie liturgiczne" - konsultacje PAKP - EKM

Dawid Dubec, 28.10.2018

W dniach 16 - 19 października w Neudietendorf (Niemcy) odbyła się konferencja “Dzwony i dzwonienie liturgiczne”, w ramach partnerskich konsultacji pomiędzy Polskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym (PAKP) a Ewangelickim Kościołem Środkowych Niemiec (EKM).

Christoph Schulz oraz dr Martin Kares - referenci Ewangelickiego Kościoła Niemiec Środkowych - przedstawili swoje referaty “Dzwony jako instrumenty liturgiczne”. Konferencji towarzyszyły wyjazdy do pobliskich miejscowości. W Werningshausen ksiądz Franz Schwarz - przeor klasztoru św. Wigberta - mówił m.in. o dzwonieniu liturgicznym w codziennym życiu klasztornym. Następnego dnia w Gotha, w kościele św. Margaret uczestnicy mieli sposobność zobaczenia z bliska nowo powstałych dzwonów oraz rozmowy z ich twórcami. Kluczowym aspektem obu wyjazdów był “koncert na dzwonach”.

W imieniu delegacji PAKP wystąpił lektor mgr Marcin Ochrymiuk. W swym obszernym wykładzie zawarł takie zagadnienia jak geneza dzwonienia w świątyni począwszy od Starego Testamentu, rodzaje dzwonów oraz ich zastosowanie w dobie liturgicznej, problemy związane z profesjonalnym umiejscowieniem dzwonów na dzwonnicy i wieloma innymi aspektami sztuki dzwonienia.

Poza Marcinem Ochrymiukiem PAKP reprezentowali: ks. Andrzej Mińko z diecezji warszawsko – bielskiej, ks. Jan Kulik z diecezji lubelsko-chełmskiej, ks. Andrzej Jaroszuk, Dawid Dubec oraz ks. Marek Kiślak z diecezji wrocławsko - szczecińskiej.

Tegoroczna konferencja, jak również wiele poprzednich spotkań organizowanych w ramach partnerskich konsultacji PAKP - EKM, można zaliczyć do bardzo udanych i owocnych.

Cofnij