Porządkowanie grobów przez młodzież Bractwa Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej

Iraida Hunczak, 28.10.2018

27 października młodzież Bractwa Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, jak co roku zebrała się, aby wspólnie uporządkować prawosławne groby, tym razem na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu.

Akcja ta ma na celu podtrzymywanie pamięci o duchowieństwie i parafianach, którzy przez wiele lat tworzyli społeczność prawosławną we Wrocławiu. Tego typu działania służą kształtowaniu w młodych ludziach potrzeby modlitwy za zmarłych, pamięci o nich, odwiedzania ich grobów oraz dbania o nie.

Cofnij