Święto parafialne w Kędzierzynie Koźlu

ks. Marcin Prokopiuk, 05.11.2018

Sobota, 3 listopada br. pozostanie na długo w świadomości przybyłych do parafii pw. Ikony Bogurodzicy Wszystkich Strapionych Radości w Kędzierzynie Koźlu, za sprawą święta parafialnego, jak i 40-stej rocznicy święceń kapłańskich jej proboszcza ks. mitrata Stanisława Stracha. Uroczystościom przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy Ordynariusz Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej w asyście proboszcza parafii i przybyłych gości: ks. Jarosława Antosiuka z Krakowa, ks. Mirosława Cidyło z Bartnego, ks. Marcina Prokopiuka z Wrocławia, ks. Genadiusza Sahajdak z Wrocławia, protodiakona  Mieczysława Oleśniewicza z Wrocławia i miejscowego diakona Andrzeja Wżowskiego. Śpiewał chór „Oktoich” pod dyrekcją ks. Grzegorza Cebulskiego.

Arcybiskupa Jerzego, przed rozpoczęciem św. Liturgii przywitały dzieci, młodzież, starosta cerkiewny i proboszcz parafii. Podczas Boskiej Liturgii kazanie wygłosił ks. Jarosław Antosiuk, który przybliżył historię święta. Po zakończeniu nabożeństwa, do zebranych ze słowami pouczenia zwrócił się Arcybiskup Jerzy, który podkreślił znaczenie Bogurodzicy w dziele zbawienia ludzkości, stawiając za przykład, którym winniśmy się kierować w naszym chrześcijańskim życiu. Jej pokora, posłuszeństwo i przeczyste życie sprawiło, że stała się Matką naszego Zbawiciela. Władyka pozdrowił również proboszcza z jego jubileuszem, podkreślając nie tylko pracę duszpasterską, która kształtowała ks. Stanisława na przestrzeni tych lat, ale również za zasługi proboszcza w dziedzinie języka cerkiewno-słowiańskiego. Za swoją pracę i wkład intelektualny w życie naszej Cerkwi, na wniosek Ordynariusza Diecezji, ks. Arcybiskupa Jerzego, Święty Synod PAKP odznaczył ks. Stanisława Orderem śww. Marii Magdaleny. Po odznaczeniu Jubilata ze słowami podziękowań i gratulacji skierowali się Małgorzata Tudaj – Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Wojciech Jagiełło - prezydent miasta, księża z siostrzanego kościoła rzymsko-katolickiego m.in. ks. Prałat Edward Bogacewicz, proboszcz parafii św. Ducha i NMP, ks. Krzysztof Dziubek, proboszcz parafii św. Mikołaja, ks. prof. Zygfryd Glaeser z Uniwersytetu Opolskiego, Superior Zakonu Księży Oblatów o. Rafał, oraz licznie przybyli parafianie z Kędzierzyńskiej jak i nowo powstającej parafii w Opolu.

Cofnij