Kolonie w Cieplicach 2017

ks. Marek Kiślak, 31.08.2017

W dniach 29.07-12.08 b.r. odbyły się organizowane przez Prawosławny Domu Opieki św. Stefana w Cieplicach kolonie Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej. W tegorocznym wypoczynku udział wzięło 46 osób dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat.

Uczestnicy tradycyjnie zdobyli Zamek Chojnik, najwyższe szczyty Karkonoszy Śnieżkę i Szrenicę. Skorzystały z atrakcji jakie zapewniają Termy Cieplickie. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prelekcja pszczelarza pana Andrzeja Worowca o życiu i efektach pracy pszczół. Umiejętności współpracy w grupie dzieci doskonaliły na spływie pontonowym po rzece Bóbr, co niewątpliwie pozwoliło poczuć smak przygody i adrenalinę. Poza tym dzieci uczestniczyły w wielu zorganizowanych grach, konkursach i zabawach, a także w spektaklu teatralnym.

Odpowiedzialność za aktywnie i twórczo spędzony czas wzięła na siebie pani Anna Demczuk, która wraz ze współpracownikami stanęła na wysokości zadania za co serdecznie dziękujemy!

Wypoczynek był dofinansowany przez Fundację św. Stefana ze środków przekazanych z tytułu 1% podatku od osób fizycznych.

Po raz kolejny kolonia cieszyła się dużą frekwencją. Dziękujemy Rodzicom za zaufanie i mamy nadzieję, że tegoroczny czas spędzony w Domu św. Stefana będzie źródłem dobrych wspomnień do kolejnych wakacji.

Cofnij