26 niedziela po Pięćdziesiątnicy we wrocławskiej katedrze

ks. Igor Habura, 25.11.2018

25 listopada w 26 niedzielę po Pięćdziesiątnicy Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński przewodniczył Boskiej Liturgii św. Jana Złotoustego we wrocławskiej katedrze Narodzenia Bogurodzicy. Władyce asystowali o. hieromnich Spirydon (Kuziak) oraz protodiakon Mieczysław Oleśniewicz. Podczas nabożeństwa śpiewał chór katedry pod dyr. dr. Piotra Kuropki. Po odczytaniu niedzielnej Ewangelii z słowem do wiernych zwrócił się o. Spirydon. Podczas homilii skomentował on przeczytaną przypowieść „O miłosiernym Samarytaninie”. Podczas Liturgii wiele osób przystąpiło do misterium spowiedzi oraz eucharystii.

Po zakończeniu Liturgii odprawiono nabożeństwo Panichidy za niedawno zmarłego o. archimandrytę Gabriela z pustelni w Odrynkach, o którego śmierci pisaliśmy tutaj.

Cofnij