Zjazd Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej w Cieplicach

ks. Mariusz Kiślak, 28.11.2018

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Jerzego w dniach 23-25.11 b.r. odbył się zjazd Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, w którym udział wzięło 25 osób.

W piątkowy wieczór z młodzieżą spotkała się pani pedagog Beata Poleszczuk. Wykład dotyczył zagrożeń na jakie narażona jest młodzież w czasach współczesnych. Spotkanie trwało trzy godziny i charakteryzowało się ożywioną dyskusją. Następnie przewodniczący BMP D. W.-Sz. Eliasz Hunczak przeprowadził zabawę integracyjną, która wzbudziła dużo pozytywnych emocji.

Następnego dnia młodzież wybrała się na górską wycieczkę. Trasa przebiegała u podnóża Karkonoszy, poprzez schronisko Samotnia i Strzecha Akademicka. Uczestnicy zwiedzili również świątynię Wang w Karpaczu. Po powrocie ks. Marek Kiślak - duchowy opiekun bractwa - przybliżył zebranym postać św. Łukasza (Wojno-jasienieckiegio) w ramach spotkania po hasłem “Święci, naszymi bohaterami”. Wieczór uzupełniła prezentacja o działaniach bractwa w mijającym roku oraz dyskusja nad potrzebami i problemami bractwa młodzieży.

W zjeździe na zaproszenie BMP D. W.-Sz. uczestniczyli przedstawicie Zarządu Centralnego BMP.

Niedzielna św. Liturgia w kaplicy św. Stefana, sprawowana przez ks. Tomasza Mędryckiego zakończyła spotkanie.

Cofnij