100-lecie krakowskiej parafii

Ks. Jarosław Antosiuk , 28.11.2018

W dniach 24-25 listopada parafia prawosławna w Krakowie obchodziła jubileusz 100-lecia swego istnienia. Opatrzność Boża zrządziła, że powstanie prawosławnych struktur parafialnych w Krakowie zbiega się z odrodzeniem polskiej państwowości. Pierwsze prawosławne nabożeństwa odbywały się w obozie dla internowanych na Dąbiu już w 1918 roku. W 1923 roku parafia otrzymała status parafii wojskowej dla żołnierzy wyznania prawosławnego i na jej potrzeby urządzono cerkiew w dawnej stadninie koni przy ul. Lubicz 48 (budynek byłej operetki krakowskiej). Kolejną lokalizacją okazały się budynki starych browarów królewskich, a na owe czasy koszarów garnizonu krakowskiego przy Placu na Groblach, w których w 1927 roku urządzono cerkiew i ustanowiono ikonostas ze zlikwidowanej cerkwi w Miechowie (ikonostas do dziś stanowi wyposażenie miejscowej cerkwi). Od 1941 roku cerkiew mieści się przy ul. Szpitalnej 24.

Uroczystości rozpoczęło wielkie poświęcenie świątyni, która w ostatnich miesiącach przeszła gruntowny remont. W progu cerkwi przybyłych hierarchów: arcybiskupa wrocławskiego i szczecińskiego Jerzego, arcybiskupa przemyskiego i gorlickiego Paisjusza oraz biskupa łódzkiego i poznańskiego Atanazego przywitały dzieci, młodzież, Rada Parafialna i proboszcz – ks. prot. Jarosław Antosiuk. Przystępując do poświęcenia świątyni arcybiskup Jerzy, wyjaśnił zebranym jak ważne czynności mają nastąpić. W niepoświęconej cerkwi można pod pewnymi warunkami sprawować św. Liturgię – mówił władyka – ale nie można udzielić sakramentu kapłaństwa. Poświęcona świątynia daje zatem możliwość przeżywania pełni życia sakramentalnego. To Wasza Pascha – podsumował hierarcha, kierując te słowa do krakowskich parafian.

W nowopoświęconej świątyni hierarchowie wraz z przybyłym duchowieństwem sprawowali św. Liturgię i dziękczynny molebień. Po nabożeństwie ordynariusz Diecezji Łódzko-Poznańskiej, biskup Atanazy podziękował hierarchom i duchowieństwu za przybycie na uroczystości. Szczególnie aktywnych i zaangażowanych parafian w życie krakowskiej parafii władyka nagrodził listami pochwalnymi, a ks. Jarosława Antosiuka – w imieniu Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego – Orderem Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia. W trakcie uroczystości śpiewały trzy chóry: Chór „Woskresienije” Prawosławnej Katedry w Równem pod dyrekcją Aleksandra Tarasenko, Męski Chór „Katapetasma” pod dyrekcją Łukasza Hajduczeni oraz Chór Parafii Prawosławnej w Krakowie pod dyrekcją matuszki Kseni Antosiuk.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych i miejskich, korpusu dyplomatycznego, Służby Więziennej, Kościołów rzymskokatolickiego i polskokatolickiego. Niemal całe duchowieństwo z Diecezji Łódzko-Poznańskiej, a także innych diecezji naszej Cerkwi.

Cofnij