Święto Wwiedienija wo chram Prieswiatoj Bohorodicy we Wrocławiu

ks. Igor Habura, 05.12.2018

4 grudnia, w dzień kiedy Cerkiew Prawosławna uroczyście obchodzi święto Wprowadzenia do Świątyni Przenajświętszej Bogurodzicy, nabożeństwom we wrocławskiej katedrze przewodniczył ordynariusz diecezji Jego Ekscelencja abp Jerzy.

Świąteczne uroczystości rozpoczęły się w przeddzień święta całonocnym czuwaniem. Podczas Boskiej Liturgii Władyce asystowali ks. mitrat Konstanty Marczyk, ks. mitrat Aleksander Konachowicz, ks. mitrat Eugeniusz Bójko, o. hieromnich Spirydon (Kuziak), ks. Marcin Prokopiuk, ks. Igor Habura oraz protodiakon Mieczysław Oleśniewicz.

Po zakończeniu nabożeństwa ze słowem do wiernych zwrócił się abp Jerzy. Władyka podkreślił wielkie znaczenie święta, jego ogromne bogactwo teologiczne, liturgiczne oraz historyczne. Wprowadzenie do świątyni trzyletniej dziewczynki Maryi jest początkiem naszego zbawienia - podkreślał. Jego Ekscelencja zwrócił uwagę na fakt pierwszego zwiastowania, o którym mówi nam Tradycja oraz Święci Ojcowie, które to było przygotowaniem do właściwego zwiastowania o dziewiczym poczęciu Syna Bożego. Na zakończenie Władyka podkreślił wielką rolę świątyni, nie tylko tej starotestamentowej, ale także każdej współczesnej prawosławnej Cerkwi, gdyż to świątynia właśnie jest miejscem gdzie duch ludzki sposobny jest do wyjątkowych przeżyć i przemyśleń.

Cofnij