Abp Jerzy oraz abp Grzegorz wspólnie sprawowali Boską Liturgię we Wrocławiu

ks. Igor Habura, 10.12.2018

W 28 niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy we wrocławskiej katedrze Boską Liturgię sprawował Jego Ekscelencja abp Jerzy oraz gościnnie przebywający we Wrocławiu Jego Ekscelencja abp Grzegorz z Bielska Podlaskiego.

Władyka Grzegorz jako opiekun Bractwa Młodzieży Prawosławnej z ramienia Soboru Biskupów PAKP przewodniczył XXXVII Walnemu Zgromadzeniu Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce, które odbyło się w dniach 7-8 grudnia br. we Wrocławiu.

Hierarchom asystowała część duchowieństwa przybyłego na zebranie BMP oraz kler katedry. Ze słowem do wiernych, po wysłuchaniu czytania ewangelicznego, zwrócił się abp Grzegorz. Jego Ekscelencja podkreślił prawosławne pojmowanie cierpienia i choroby oraz ich terapeutyczną rolę w drodze człowieka ku Bogu.

Po zakończeniu Liturgii głos zabrał abp Jerzy, dziękując władyce Grzegorzowi za przybycie, modlitwę i pouczające słowo. Jego Ekscelencja przypomniał, że to właśnie władyka Grzegorz był tym, który towarzyszył błogosławionej pamięci abp. Jeremiaszowi w jego ostatnich dniach przed śmiercią, oraz że to abp Grzegorz był wyznaczony jako Locum tenens tronu biskupów wrocławskich. Władyka Jerzy podziękował zebranemu duchowieństwu, w szczególności spoza diecezji za trud przybycia i modlitwę. Na zakończenie ks. Piotr Omelczuk – opiekun BMP Diecezji Białostocko-Gdańskiej podziękował abp. Jerzemu za możliwość przybycia, odbycia obrad oraz wspólnej modlitwy na terenie Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej i przekazał kopię Supraskiej Ikony Przenajświętszej Bogurodzicy.

Zdjecia: Jan Demczuk

Cofnij