XXIX niedziela po Pięćdziesiątnicy we wrocławskiej katedrze

Gabriel Masalski , 16.12.2018

16 grudnia 2018 roku Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński Jerzy przewodniczył Boskiej Liturgii we wrocławskiej katedrze. Hierarsze asystowali hieromnich Spirydon (Kuźniak), protodiakon Mieczysław Oleśniewicz oraz diakon Jan Prokopiuk. Podczas nabożeństwa śpiewał chór pod dyrekcją dr. Piotra Kuropki.

W słowie skierowanym do wiernych Władyka Jerzy objaśnił sens dzisiejszej perykopy ewangelicznej, wyjaśniając tłumaczenia Świętych Ojców o świętości, gdzie najważniejsze są pokajanie, św. Eucharystia i modlitwa. “Święty  Symeon Nowy Teolog mówił, że skrupulatne wypełnianie Przykazań Bożych pokazuje człowiekowi jego słabość. Paradoks. W miarę wypełniania Przykazań Bożych, człowiek pogłębia wiedzę na temat swoich słabości, im więcej doskonali się w wypełnianiu tych przykazań, tym większą ma świadomość, że ich nie wypełnia”.

Cofnij