Uroczystości w Sokołowsku

ks. Grzegorz Cebulski, 04.09.2017

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jerzego Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego oraz na zaproszenie Fundacji Św. Męczennicy Elżbiety księżnej Fiodorownej, w dniach 1-2 września przebywał z wizytą w Sokołowsku Jego Ekscelencja Wiktor Biskup Baryszewski - przewodniczący wydziału ds. Kontaktów z Instytucjami Europejskimi Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej. Celem wizyty biskupa Wiktora było przewodniczenie uroczystościom poświęcenia domowej kaplicy w Domu Św. Elżbiety.

Wizyta Jego Ekscelencji przypadła w przededniu jubileuszu poświęcenia cerkwi św. Archanioła Michała, która miała miejsce 3 września 1901 r. Na uroczystości przybyli duchowni diecezji wrocławsko – szczecińskiej ks. Stanisław Strach, ks. Bazyli Sawczuk, ks. Piotr Nikolski, ks. Lubomir Worhacz, ks. Andrzej Jaroszuk, ks. Bogdan Repeła, ks. Marek Kiślak oraz ks. protodiakon Mieczysław Oleśniewicz. Po przywitaniu hierarchy przez proboszcza sokołowskiej parafii ks. Eugeniusza Cebulskiego, rozpoczęto Boską Liturgię. W słowie skierowanym do wiernych biskup Wiktor podkreślił ważność codziennej, aktywnej wiary w połączeniu z pełnym zaufaniem w Boże, Chrystusowe prowadzenie każdego z nas przez doświadczenia i trudności. To właśnie Święta Liturgia przemienia i leczy choroby, dlatego w miejscach pięknych i uzdrowiskowych wierni budowali świątynie. Według słów władyki – cerkiew może być określona jako piękno, autentyczne piękno stworzonego bytu.

Biskup Wiktor wyraził wdzięczność Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Jerzemu za zaproszenie i możliwość sprawowania Świętej Liturgii. Po zakończeniu nabożeństwa hierarcha wraz z duchowieństwem oraz licznie przybyłymi wiernymi z Niemiec, Ukrainy, Czech, a także okolic Wałbrzycha, Świdnicy i Wrocławia, udali się z procesją do Domu Św. Męczennicy Elżbiety. Na miejscu, władyka Wiktor dokonał modlitewnego aktu poświęcenia domowej kaplicy ku czci św. Łukasza, biskupa Krymskiego – wyznawcy i lekarza oraz śww. Męczennic Elżbiety i Barbary.

Po zakończeniu uroczystości wszyscy zgromadzeni udali się na posiłek przygotowany przez państwo Ludmiłę i Andreja Wowk – dyrektora Domu Św. Elżbiety. We wszystkich uroczystościach uczestniczyły również panie dziennikarki – Ksenia i Julia z Petersburga, reprezentujące znamienity i poczytny cerkiewny portal www.foma.ru.

Fot: news.church.ua

Cofnij