Koncert muzyki cerkiewnej w Rudnej

Maria Kondratiuk, 17.12.2018

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jerzego, Ordynariusza Diecezji Wrocławsko – Szczecińskiej, 15 grudnia w cerkwi p.w Podwyższenia Krzyża Świętego w Rudnej odbył się koncert muzyki cerkiewnej.

Podczas koncertu wystąpił chór AKSIOS z Synkowicz na Białorusi pod dyrekcją pani Darii Kałpasznikowej. Proboszcz parafii ks. mitrat Sławomir Kondtatiuk przywitał wszystkich zebranych, oraz przybyłych gości: ks. Bogdana Repełę z Lubina, ks. dr. Jana Pazgana z Rudnej oraz wójta Gminy Rudna pana Władysława Bigusa.

Zespół muzyki sakralnej AKSIOS powstał z inicjatywy proboszcza parafii Świętego Archanioła Michała w Synkowiczach - ojca Arsienija Anankowa w 2015 r. Tworzą go studenci i absolwenci różnych kierunków studiów muzycznych. Chór śpiewa podczas niedzielnych i świątecznych nabożeństw w parafii. Zespół AKSIOS jest laureatem XV Międzynarodowego Festiwalu “Kolożskij blagowiest” w Grodnie na Białorusi. Występował także na Międzynarodowym Hajnowskim Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce w 2016 r. W repertuarze chóru znajdują się chóralne utwory różnych epok, melodie dawne, a także wiele ludowych kompozycji. Chórem dyryguje pani Daria Kałpasznikowa absolwentka Państwowej Białoruskiej Akademii Muzycznej.

Po zakończeniu koncertu proboszcz podziękował chórowi za piękny śpiew płynący z głębi serca, który wzruszył niejedną osobę, wręczając bukiet kwiatów na ręce dyrygentki chóru. Po koncercie każdej osobie zostały wręczone pierniki wykonane i samodzielnie udekorowane przez uczniów uczęszczających na lekcji religii.

Cofnij