Rekolekcje duchowieństwa Dekanatu Lubińskiego

ks. Bogdan Repeła, 30.12.2018

W sobotę 29 grudnia 2018r. w Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Zimnej Wodzie odbyły się rekolekcje duchowieństwa dekanatu lubińskiego. Rekolekcje poprzedziły wspólne modlitwy kapłanów przygotowujących się do Sakramentu Spowiedzi.

Świętą Boską Liturgię w asyście zgromadzonego duchowieństwa sprawował dziekan dekanatu lubińskiego ks. mitrat Sławomir Kondratiuk. Homilię będącą rozwinięciem czytanej tego dnia perykopy ewangelii wygłosił ks. prot. Bazyli Sawczuk. Duchowny przedstawił wiernym aspekt pojmowania i roli pokuty w życiu człowieka. Nawiązując do wielu przykładów ewangelicznych przybliżył jej istotę, jako drogi nawrócenia, wewnętrznego duchowego oczyszczenia, odnowienia i pragnienia bycia w jedności z Bogiem miłującym człowieka. Prawdziwa pokuta i żal ludzi za popełnione grzechy przed Stwórcą za każdym razem na nowo odnawiają i umacniają więź prawdziwej miłości Boga do człowieka i człowieka do Boga.

Podczas sobotniego liturgicznego nabożeństwa wspomniano modlitewnie także tych kapłanów, którzy przed laty sprawowali posługę w parafiach dekanatu lubińskiego i całej naszej diecezji. Było to okazją duchownych do zebrania się na wspólnej modlitwie panachidy w miejscu pochówku śp. ks. mitrata Michała Żuka na cmentarzu w Zimnej Wodzie.

Po zakończonym nabożeństwie ks. mitr. Sławomir Kondratiuk podziękował zebranym za wspólną modlitwę życząc wielu sił duchowych i Błogosławieństwa Bożego z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Cofnij