Królewskie Godziny Kanoniczne we wrocławskiej katedrze

ks. Igor Habura, 04.01.2019

5 stycznia, na dwa dni przed wigilią święta Narodzenia Chrystusa, Jego Ekscelencja Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński Jerzy sprawował nabożeństwo Królewskich Godzin Kanonicznych oraz Izobrazitielnych.

Królewskie albo Wielkie Godziny Kanoniczne, po cerkiewno-słowiańsku “Carskije Czasy” swoją nazwę zawdzięczają wyjątkowo uroczystemu i tryumfalnemu sposobowi ich sprawowania oraz dawnej tradycji Bizancjum, gdy na Czasach w katedrze był zobowiązany uczestniczyć sam imperator, pozostawiający z tego powodu wszystkie państwowe sprawy. Również inne prawosławne królestwa przyjęły tę tradycję od Bizancjum i wszyscy prawowierni monarchowie ściśle przestrzegali tej reguły.

Królewskie Godziny sprawowane są przed świętami Bożego Narodzenia i Chrztu Pańskiego, w dni ich wigilii (6 i 18 stycznia) i poświęcone są tym wydarzeniom, a także w Wielki Piątek – gdy ich treść stanowi Męka Pańska. Oprócz psalmów, na każdej godzinie sprawowanej w kolejności I,III,VI i IX czytana jest “paremija” – urywek ze Starego Testamentu, zawierający proroctwo o wspominanym dniu, tekst z Apostoła i Ewangelii. Oprócz tego, śpiewane są specjalne tropariony.

Jeśli którakolwiek z wigilii wypada w sobotę albo niedzielę to Typikon nakazuje sprawowanie Królewski Godzin na poprzedzający piątek. Tego dnia nie jest sprawowana Liturgia Eucharystyczna.

Autorstwo Królewskich Godzin przypisywane jest św. Cyrylowi Aleksandryjskiemu.

Cofnij