Niedziela Świętych Ojców we wrocławskiej katedrze

Gabriel Masalski, 09.01.2019

W sobotę, 6 stycznia w wigilię święta Narodzenia Chrystusa - niedzielę Świętych Ojców - Jego Ekscelencja Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński Jerzy przewodniczył Boskiej Liturgii Św. Jana Złotoustego we wrocławskiej katedrze. Hierarsze asystowali ks. mitrat Aleksander Konachowicz, o. hieromnich Spirydon (Kuziak) oraz protodiakon Mieczysław Oleśniewicz. Podczas nabożeństwa śpiewał chór pod dyrekcją dr. Piotra Kuropki.

Po Świętej Liturgii, podczas której wielu wiernych przystąpiło do Misterium Spowiedzi i Eucharystii, Arcybiskup Jerzy sprawował nabożeństwo Wieczerni święta Narodzenia Chrystusa.

W tym roku dzień wigilii był wyjątkowy pod względem liturgicznym, gdyż wypadał w niedzielę. Z tego powodu Królewskie Godziny przenoszone są na piątek, a celebrowana jest Boska Liturgia św. Jana Złotoustego.

Po zakończeniu nabożeństw Władyka zwrócił się ze słowem do wiernych, w którym nawiązał do słów z Listu apostoła Pawła do Hebrajczyków „Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna” (Hbr 1,1-2). Abp Jerzy podkreślał rolę starotestamentowych proroctw, które są szczególnie akcentowane podczas nabożeństw przygotowujących nas do tajemnicy Narodzenia Chrystusa.

Cofnij