Konferencja Wizytatorów i Doradców Metodycznych

za: orthodox.pl , 08.02.2019

W dniach 7-8 lutego br. z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, w Centrum Kultury Prawosławnej śww. Cyryla i Metodego w Warszawie odbyła się XIV Ogólnopolska Konferencja Doradców Metodycznych i Wizytatorów Nauczania Religii Prawosławnej.

Celem dwudniowej konferencji było omówienie wykorzystania dorobku minionych lat w zakresie nauczania religii prawosławnej w szkołach i punktach katechetycznych przy uwzględnieniu aktualnego stanu reformy systemu oświaty w podnoszeniu jakości nauczania i wychowania dzieci i młodzieży prawosławnej w nowej strukturze szkolnictwa z uwzględnieniem aktualnych zaleceń stawianych przez Kościół Prawosławny i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Konferencję rozpoczęto molebnem w kaplicy akademickiej śww. Cyryla i Metodego odprawionym przez ks. prot. Pawła Sterlingowa – wizytatora nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej. Część oficjalną pierwszego dnia konferencji zapoczątkowało spotkanie z Jego Eminencją metropolitą Sawą i przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej: Maciejem Kopciem – podsekretarzem stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Małgorzatą Krasuską – radcą ministra z Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania. Spotkanie z Jego Eminencją metropolitą Sawą i przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej było poświęcone tematowi: „Aktualny stan i dalsze etapy realizacji reformy systemu oświaty, założeń nadzoru pedagogicznego, organizacja systemu doskonalenia i oceny nauczycieli z uwzględnieniem organizacji nauczania religii w szkołach i punktach katechetycznych w aktualnych uwarunkowaniach Kościoła prawosławnego”.

Konferencję moderował dyrektor Warszawskiej Metropolii Prawosławnej ds. nauczania religii – dr Jan Zieniuk. Udział w niej wzięło 22 wizytatorów i doradców metodycznych ze wszystkich diecezji PAKP. Drugi dzień konferencji był poświęcony tematowi: „Stan i problemy organizacji nauczania religii prawosławnej w poszczególnych diecezjach w reformowanym systemie oświaty”. W tej części konferencji głos oddany był przedstawicielom poszczególnych diecezji – delegatom ordynariuszy, którzy zaprezentowali zagadnienia i problemy związane z postawionym tematem.

Konferencję zakończono podziękowaniami dla organizatorów i uczestników oraz wspólnym obiadem.

ks. dr Andrzej Baczyński

zdjęcia: Krzysztof Szeremeta

Cofnij