Święto parafialne w Głogowie

Daniel Gałczyk, 15.09.2017

Dnia 6 września Parafia Prawosławna w Głogowie uroczyście świętowała dzień liturgicznej pamięci św. Kapłana Męczennika Maksyma Gorlickiego, który jest patronem tejże parafii.

Uroczystości związane ze świętem parafialnym rozpoczęto nabożeństwem Całonocnego Czuwania, odprawionym w wigilię święta 5 września. Nabożeństwo celebrował proboszcz ks. Sławomir Kondratiuk wraz z ks. protodiakonem Mieczysławem Oleśniewiczem.

W dzień święta, uroczystości związane z małą Paschą głogowskiej parafii rozpoczęły się czynem małego poświęcenia wody sprawowanym przez ks. Kondratiuka. O godz. 10.00 rozpoczęła się Boska Liturgia, która celebrowana była przez przybyłe duchowieństwo naszej diecezji w osobach: proboszcza ks. mitrata Sławomira Kondratiuka, ks. mitrata Igora Popowicza, ks. mitrata Dariusza Ciołka, ks. prot. Michała Kowala, ks. prot. Marka Bonifatiuka, ks. prot. Bogdana Repeła oraz ks. protodiakona Mieczysława Oleśniewicza.

Słowo na Liturgii do zgromadzonych wiernych skierował ks. mitrat Igor Popowicz. Nawiązał on do tekstu z Listu apostoła Pawła do Hebrajczyków, jak również do Ewangelii według Św. Łukasza, przeznaczonych na dzień Św. Maksyma. Podkreślił on, że świadomy wybór Św. Maksyma, jego upór i konsekwencja w obronie Prawosławia, które doprowadziły do Jego męczeńskiej śmierci, utwierdziły prawosławnych w wierze praojców. W homilii ks. Igor nawiązał również do 70. rocznicy Akcji Wisła. Zauważył, iż wygnanie z rodzimych ziem i domostw na nowe tereny w konsekwencji okazało się niezbadaną wolą Wszechmogącego, przejawiającą się w powstaniu i niesieniu prawdziwej wiary prawosławnej w nowych okolicznościach. Bóg nie pozostawia nikogo, kto w Niego wierzy, czego świadkami jesteśmy zgromadzeni w naszej cerkwi w dniu pamięci Św. Maksyma.

Po zakończeniu Liturgii odbyła się procesja wokół świątyni z czytaniem czterech fragmentów z Ewangelii. Uroczystości zakończyły się wspólnym obiadem zorganizowanym na placu cerkiewnym dla wszystkich zebranych.

Parafia Prawosławna w Głogowie chce w tym miejscu ze szczerego serca podziękować wszystkim, którzy znaleźli czas na podzielenie się świąteczną radością w dzień pamięci Św. Maksyma. Wyraża także głęboką nadzieję na to, iż w przyszłości również będzie miała zaszczyt przyjmować co najmniej tak licznie przybyłych gości. Warto zauważyć, że głogowska Cerkiew jest pierwszą w świecie świątynią pw. Św. Męczennika Maksyma Gorlickiego.

Fotografie: Maria Kondratiuk, Daniel Gałczyk

Cofnij