Relacja ze Światowych Dni Młodzieży Prawosławnej

Eliasz Hunczak, 21.02.2019

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Jerzego w dniach 14-16 lutego młodzież naszej diecezji wzięła udział w obchodach Światowych Dni Młodzieży Prawosławnej, które odbyły się w Gdańsku.

W czwartek młodzież po zakwaterowaniu w Gimnazjum nr 26 im. Jana III Sobieskiego uczestniczyła we Wsienocznym Bdieniju w cerkwi św. Mikołaja. Następnie program obchodów przeniósł się do szkoły, w której uczestniczyliśmy w zabawach integracyjnych zorganizowanych przez poszczególne bractwa. W piątek po świętej Liturgii sprawowanej przez abp Grzegorza, udaliśmy się do Muzeum II Wojny światowej, Europejskiego Muzeum Solidarności oraz odwiedziliśmy nadmorskie molo w Gdańsku. Wieczorem BMP naszej diecezji zorganizowało spotkanie z ks. Mariuszem Synakiem na temat miłości oraz relacji międzyludzkich w życiu prawosławnego człowieka.

W sobotę zakończyły się obchody ŚDMP, w miłej atmosferze wszystkie bractwa pożegnały się oraz wróciły do swoich domów. Dziękujemy zarządowi centralnemu BMP za możliwość udziału oraz organizację naszego wspólnego święta.

Cofnij