II Cieplickie Spotkanie Familijne

ks. Mariusz Kiślak, 26.02.2019

Z błogosławieństwa Arcybiskupa Jerzego miniony weekend, 22-24.02, w Domu św. Stefana upłynął pod hasłem II Cieplickich Spotkań Familijnych. W spotkaniach wzięło udział 48 osób z wielu parafii Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej. Opiekę duchową sprawował ks. dr Eugeniusz Bójko, proboszcz Parafii Prawosławnej śww. Cyryla i Metodego we Wrocławiu.

W ramach panelu konferencyjnego, w piątkowy wieczór rodzice spotkali się z pedagog Beatą Poleszczuk, która korzystając ze swojego zawodowego doświadczenia podzieliła się z rodzicami uwagami na temat wychowania dzieci i wyczerpująco odpowiedziała na zadane pytania. Zaproponowano by spotkania z pedagogiem miały charakter cykliczny i dotyczyły wcześniej wybranego zagadnienia pedagogicznego. Równolegle do wykładu, dzieci pod okiem opiekuna spędzały czas na animacjach i zabawach.

Późnym wieczorem miało miejsce spotkanie z ks. dr Eugeniuszem Bójko, który w bardzo szczegółowy sposób zreferował obecną sytuację Cerkwi Prawosławnej na Ukrainie. Referat, który przerodził się w ożywiona dyskusję trwał do późnych godzin wieczornych.

Sobota była poświęcona części rekreacyjnej. Wszyscy uczestnicy udali się autokarem do Szklarskiej Poręby na Polanę Jakuszycką, gdzie korzystali z możliwości jakie daje zimowa aura. Część pod okiem trenera spróbowała swoich sił na nartach biegowych, a najmłodsi bawili się na sankach.

Wieczorem odbyła się „burza mózgów” nad przyszłością inicjatywy, gdzie padły propozycje i pomysły na treść i formę przyszłych Spotkań. Nabożeństwom przewodniczył ks. dr Eugeniusz Bójko. Zimową odsłonę spotkania zakończyła św. Liturgia w Kaplicy św. Stefana.

Cieplickie Spotkania Familijne są inicjatywą głównie osób, które niegdyś działały w Bractwie Młodzieży Prawosławnej. Obecnie są to już osoby dorosłe, tworzące własne rodziny. Wewnętrzna potrzeba dalszej działalności na rzecz Cerkwi i własnego rozwoju, jak również pracy z dziećmi i wspólnego spędzania czasu zaowocowała inicjatywą cokwartalnych spotkań. Łączą one w sobie część konferencyjną, duchową i rekreacyjną.

Kolejne spotkanie zaplanowano na maj bieżącego roku, na które już teraz serdecznie zapraszamy!

Cofnij