Niedziela Przebaczenia Win

ks. Igor Habura, 11.03.2019

10 marca w Niedzielę Przebaczenia Win – dzień kończący przygotowanie do Wielkiego Postu, nabożeństwom we wrocławskiej katedrze Narodzenia Bogurodzicy przewodniczył ordynariusz diecezji Jego Ekscelencja abp Jerzy.

Podczas Boskiej Liturgii Władyce asystowali ks. mitrat Konstatny Marczyk, ks. prot. Wiktor Jacewicz oraz protodiakon Mieczysław Oleśniewicz. Po wysłuchaniu niedzielnej perykopy, pochodzącej z Ewangelii wg. św. Mateusza, ze słowem do zebranych zwrócił się abp Jerzy.

Wielkopostne posłanie Władyki Jerzego można przeczytać klikając tutaj

Po zakończeniu Boskiej Liturgii Jego Ekscelencja dokonał oświęcenia ikon napisanych przez uczestników warsztatów ikonograficznych.

Wieczorem miała miejsce uroczysta wieczernia, której przewodniczył abp Jerzy w asyście duchowieństwa obu wrocławskich parafii. Podczas nabożeństwa po raz pierwszy zabrzmiał charakterystyczny dla Wielkiego Postu prokimenon „Nie otwrati lica Twojeho od otroka Twojeho…”. Po zakończeniu wieczerni ze słowem do zebranych zwrócił się Władyka Jerzy. Jego Ekscelencja nawiązując do prawosławnej tradycji Niedzieli Przebaczenie Win, podkreślił rolę naszej gotowości do przebaczania innym oraz proszenia o nie. Władyka zwrócił uwagę, że bez względu na rozmiar przewinienia, ten który przeprasza i prosi o wybaczenie jest większy od przebaczającego. Ma to związek z tym jak trudno jest nam ukorzyć się przed drugim człowiekiem, nawet pomimo naszej ewidentnej winy. Hierarcha zachęcił i wezwał wszystkich, aby całkowicie szczerze wybaczyć i prosić o wybaczenie jeden drugiego, gdyż jest to bramą i warunkiem wstępnym rozpoczęcia prawdziwego i owocnego postu.

Całość kazania Jego Ekscelencji będzie można wysłuchać klikając tutaj

Po zakończeniu homilii Jego Ekscelencja poprosił wszystkich wiernych oraz duchowieństwo o przebaczenie tego czymkolwiek jako człowiek i biskup zawinił. Następnie ojcowie, poczynając od najstarszych podchodzili, do swojego arcypasterza prosząc go o wybaczenie i dalej sami sobie nawzajem wybaczali grzechy i niedoskonałości. W ślad za duchowieństwem wszyscy zebrani wierni podchodzili kolejno do Władyki, duchowieństwa i na koniec wzajemnie prosili się o wybaczenie.

Cofnij