Wieczorne nabożeństwo trzeciej Niedzieli Wielkiego Postu

ks. Igor Habura, 30.03.2019

W sobotę 30 marca w przeddzień trzeciej niedzieli Wielkiego Postu nazywanej Krestopokłonną – Niedzielą Adoracji Świętego Krzyża – wieczornemu nabożeństwu wsienoszcznoho bdienija przewodniczył Ordynariusz diecezji Jego Ekscelencja abp Jerzy.

Służba wigilii krestopokłonnej niedzieli jest bardzo charakterystyczna i wyjątkowa. Bezpośrednio przed rozpoczęciem nabożeństwa, ozdobiony żywymi kwiatami Krzyż, podczas śpiewu troparionu Spasi Hospodi ludi Twoja został uroczyście przeniesiony z żertwiennika na prestoł. Przed położonym na miejscu Ewangelii Krzyżem postawiono zapaloną świecę. Drugim charakterystycznym elementem nabożeństwa był polielej, który sprawowano nie jak zazwyczaj na środku Cerkwi a wewnątrz prezbiterium. Pod koniec nabożeństwa, bezpośrednio po słowach Wielkiej Doksologii, Święty Krzyż został uroczyście przeniesiony na środek świątyni. Następnie trzykrotnie śpiewano hymn Krestu Twojemu pokłaniajemsia Władyko i swiatoje woskresenije Twoje sławim - Krzyżowi Twojemu kłaniamy się Władco i święte Twoje Zmartwychwstanie sławimy.

Po zakończeniu śpiewu, począwszy od Arcypasterza przez duchowieństwo i wiernych, każdy podchodził do leżącego na środku świątyni Krzyża, trzykrotnie kłaniając się świętości do ziemi, a następnie całując go. Dalej każdy został namaszczony poświęconym olejem oraz przyjął arcypasterskie błogosławieństwo od Władyki Jerzego. Krzyż będzie wystawiony na środku świątyni przez cały nadchodzący tydzień.

Cofnij