Trzecia Niedziela Wielkiego Postu - Niedziela Krestopokłonna

ks. Igor Habura, 31.03.2019

W trzecią niedzielę Wielkiego Postu – Niedzielę Adoracji Krzyża, Boskiej Liturgii we wrocławskiej katedrze przewodniczył Najprzewielebniejszy Jerzy Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński. Podczas nabożeństwa hierarsze asystowało duchowieństwo katedry w osobach ks. mitrata Konstantego Marczyka, ks. prot. Wiktora Jacewicza oraz protodiakona Mieczysława Oleśniewicza.

W trakcie Liturgii zabrzmiał fragment Ewangelii św. Marka:

„Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi. Mówił także do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy” Mk 8,34-9,1.

Po wysłuchaniu Ewangelii ze słowem do wiernych zwrócił się ks. Igora Habura. Po zakończeniu Boskiej Liturgii Jego Ekscelencja wraz z duchownymi wyszedł na środek świątyni gdzie podczas trzykrotnego śpiewu hymnu Krestu Twojemu pokłaniajemsia Władyko i swiatoje woskresenije Twoje sławim - Krzyżowi Twojemu kłaniamy się Władco i święte Twoje Zmartwychwstanie sławimy, trzykrotnie pokłonił się przed wyniesionym na wczorajszej jutrzni Świętym Krzyżem.

Na zakończenie, ze słowami pozdrowienia zwrócił się Władyka Jerzy. Podkreślił on, że Krzyż jest darem i wyzwaniem jednocześnie. Krzyż nigdy nie jest lekki i przyjemny, zawsze jest pewną formą samowyrzeczenia i ograniczenia naszej wolności. Jednakże przyjmowany z wiarą i miłością jest dla naszej duszy nie tylko przyjemny, ale i zbawienny, o czym powinniśmy pamiętać każdego dnia.

Cofnij