Wielkopostny Koncert Muzyki Cerkiewnej

ks. Igor Habura, 03.04.2019

31 marca wieczorem, w niedzielę Krestopokłonną po akatyście ku czci Świętego Krzyża Pańskiego, we wrocławskiej katedrze Narodzenia Bogurodzicy miał miejsce Wielkopostny Koncert Muzyki Cerkiewnej. Koncert odbył się z błogosławieństwa Jego Ekscelencji abp Jerzego i z inicjatywy Stowarzyszenia Prawosławnego im. śww. Piotra i Pawła.

Dla ponad 100-osobowej publiczności wystąpiły dwa chóry: Chór Szkoły Śpiewu Cerkiewnego i Języka Cerkiewno-Słowiańskiego w Cieplicach oraz połączony chór wrocławskich parafii Katedry Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy i Cywilno - Wojskowej Parafii śww. Cyryla i Metodego. Oba pod dyrekcją Pani Anny Andrianow.

Jako pierwszy wystąpił Chór Szkoły Śpiewu Cerkiewnego i Języka Cerkiewno-Słowiańskiego w Cieplicach. Był to pierwszy tego typu występ chóru, który zaśpiewał cztery utwory. Rozpoczęto od pokajannych troparionów „Pomiłuj nas Hospodi, pomiłuj nas”, wyrażających głęboką samoświadomość grzechu i jednocześnie szczerą i przepełnioną nadzieją prośbę o Boże zmiłowanie. Następnie „Wo carstwii Twojem” tzw. zapowiedi błażenstwa lub inaczej 9 błogosławieństw z kazania na górze, które stanowią integralny element prawosławnej liturgii, a więc również wielkopostnej Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów. Kolejnym utworem w wykonaniu chóru był kondakion „Dusze moja wostani”- Powstań duszo moja, śpiewany podczas Wielkiego Pokajannego Kanonu św. Andrzeja z Krety. Jako ostatnie, chór wykonał fragmenty Psalmu 141 „Da isprawitsia molitwa moja” - Niech moja modlitwa wznosi się do Ciebie jak kadzidło. W wykonaniu tego utworu wzięły udział również dzieci.

Jako drugi wystąpił połączony chór wrocławskich parafii: Katedry Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy i Cywilno - Wojskowej Parafii śww. Cyryla i Metodego. To wspólne przedsięwzięcie było swoistym novum, gdyż po raz pierwszy chórzyści obu wrocławskich cerkwi połączyli siły, aby wspólnie przygotować wystąpienie jakim był wielkopostny koncert muzyki cerkiewnej.

Chórzyści wykonali cztery utwory. Na początek „Sie żenich gradiet w połunoszczy” – Oto oblubieniec nadchodzi o północy. Hymn, który rozbrzmiewa w pierwsze trzy dni Wielkiego tygodnia inaczej zwanego tygodniem męki Pańskiej. Kolejnym utworem był psalm 136 „Na rekach Wawilonskich” - Nad rzekami Babilonu, tam siedzieliśmy i płakaliśmy kiedyśmy wspominali Syjon. Psalm wygnańców, przesiedlonych do Babilonu izraelitów, którzy wspominając swoją ojczyznę, Jerozolimę i Świątynię, zapłakali nad swoim dramatycznym losem. Dwa kolejne utwory nawiązywały treścią do teologicznego bogactwa Krestopokłonnej Niedzieli. Chórzyści zaśpiewali „Krestu Twojemu” – Gonczarowa oraz stichirę „Krest Chranitiel wsiej wsielennej” – A. Archangielskoho. Ostatnim utworem jaki zaśpiewano był hymn „Pokajania otwierzi mi dwiery żyznodawcze” Artemia Wedla.

Cofnij