Nowi biskupi naszej Cerkwi

ks. Igor Habura, 27.09.2017

Jego Ekscelencja Arcybiskup Jerzy wraz z pozostałymi członkami Świętego Soboru Biskupów PAKP oraz przybyłymi gośćmi, pod przewodnictwem Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski, brał udział w chirotoniach biskupich: 24 września przełożonego klasztoru św. Onufrego w Jabłecznej archimandryty Atanazego, 25 września archimadryty Pawła oraz 27 września namiestnika Ławry supraskiej, archimandryty Andrzeja.

Decyzją Świętego Soboru Biskupów PAKP Jego Ekscelencję Biskupa Atanazego mianowano ordynariuszem Diecezji Łódzko – Poznańskiej, Jego Ekscelencję Biskupa Pawła wybrano na wikariusza Diecezji Warszawsko – Bielskiej z tytułem Biskupa Hajnowskiego, Jego Ekscelencję Biskupa Andrzeja mianowano Biskupem Supraskim, wikariuszem Diecezji Białostocko – Gdańskiej.

Za: www.orthodox.pl

Cofnij