Wielkopostne Rekolekcje Duchowieństwa

ks. Igor Habura, 05.04.2019

W dniach 4-5 kwietnia we Wrocławiu odbyły się Wielkopostne Rekolekcje Duchowieństwa Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej. Gowienija rozpoczęły się w czwartek wieczorem nabożeństwem jutrzni, podczas której duchowni przystąpili do misterium spowiedzi.

W piątek rano Jego Ekscelencja abp Jerzy wraz z duchowieństwem diecezji sprawował Boską Liturgię Uprzednio Poświęconych Darów. Podczas nabożeństwa śpiewał chór Oktoich pod dyrekcją ks. Grzegorza Cebulskiego. W trakcie Liturgii Władyka Jerzy udzielił święceń diakonatu mnichowi Łukaszowi (Pająk). Nowo wyświęcony o. Łukasz będzie tak jak dotychczas pełnić swoją posługę w parafii św. Arch. Michała w Sokołowsku.

Po zakończeniu nabożeństwa ze słowem do zebranych zwrócił się abp Jerzy. Władyka zwrócił uwagę na wielką odpowiedzialność kapłana zarówno przed Bogiem, samym sobą jak i powierzonymi jego opiece ludźmi. Kapłan powinien być mistrzem pokajania i żywym przykładem dla wiernych, pomimo swoich niedoskonałości i słabości. Nowo wyświęconemu diakonowi Władyka życzył wytrwałości i stałości w trudnej, ale i niezwykle pięknej służbie przy ołtarzu.

Cofnij