IV niedziela Wielkiego Postu - Zwiastowanie Bogurodzicy

ks. Igor Habura, 07.04.2019

7 kwietnia w IV niedzielę Wielkiego Postu i dzień Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy, nabożeństwom we wrocławskiej katedrze przewodniczył Ordynariusz Diecezji Jego Ekscelencja abp Jerzy.

W przeddzień święta Władyka w asyście katedralnego duchowieństwa sprawował Całonocne Czuwanie. Podczas nabożeństwa zabrzmiały fragmenty starotestamentowych proroctw dotyczących Przenajświętszej Bogurodzicy.

W sam dzień Święta podczas Boskiej Liturgii Hierarsze asystowali ks. mitrat Konstanty Marczyk, ks. prot Wiktor Jacewicz oraz protodiakon Mieczysław Oleśniewicz. Podczas nabożeństw śpiewał chór katedry pod dyr. dr Piotra Kuropki.

Podczas Liturgii oprócz niedzielnego czytania Ewangelii, zabrzmiał fragment z Ewangelii św. Łukasza mówiący o Zwiastowaniu:

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida, a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł. (Łk 1, 24-38)

Po wysłuchaniu słów Pisma Świętego ze słowami homilii zwrócił się do wiernych Władyka Jerzy, w której podkreślił rolę i znaczenie święta Zwiastowania. Greckie termin „Evangelismos” jakim określa się to wydarzenie oddaje głęboki teologiczny sens święta. Zwiastowanie jest początkiem Zbawienia, a więc i początkiem Ewangelii – Dobrej Nowiny o Królestwie Bożym. Władyka zwrócił uwagę na słowa św. Grzegorza z Nyssy, który zauważa pewną prawidłowość. Grzech pojawił się na świecie przez kobietę – Ewę i tak samo przez kobietę Marię – Nową Ewę zostaje zapoczątkowane wyzwolenie świata z jego władzy. Nawiązując do drugiego tematu niedzieli – postaci św. Jana Klimaka, autora księgi „Drabina do Raju”, Władyka podkreślił, że Wielki Post jako całość jest swoistą duchową drabiną, po której powinniśmy się wspinać ku wyżynom duchowej doskonałości.

Wieczorem Jego Ekscelencja Władyka Jerzy przewodniczył nabożeństwu III Pasji - Wielkopostnej wieczerni z czytaniem Ewangelii o Męce Pańskiej. Po zakończeniu wieczerni ze słowem do zebranych zwrócił się ks. Grzegorz Cebulski. W swoich rozważaniach zwrócił szczególną uwagę na postać błagorazumnaho razbojnika. Postawa tego człowieka, będącego na progu śmierci i sądu Bożego powinna być przykładem dla nas wszystkich. Jego historia jest kolejnym dowodem na nieskończone Boże miłosierdzie i niegasnącą nadzieją dla grzeszników.

Cofnij