Wielkanoc w szczecińskiej Parafii Św. Mikołaja

ks. Paweł Stefanowski, 05.05.2019

Uroczystości Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych w szczecińskiej Cerkwi zgromadziły w tym roku wielu wiernych. Od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy sprawowane były Liturgie Uprzednio Poświęconych Darów, podczas których wielu wiernych przestępowało do Sakramentów Spowiedzi i Eucharystii. W Wielki Czwartek sprawowano Boską Liturgię na pamiątkę Wieczerzy Pańskiej oraz Jutrznię Wielkiego Piątku z czytaniem 12 fragmentów Ewangelii opisujących mękę i śmierć Syna Bożego. Piątkowe popołudnie rozpoczęło nabożeństwo wieczorne z wyniesieniem całunu (płaszczenicy). Późnym wieczorem rozpoczęło się nabożeństwo Jutrzni Wielkiej Soboty zakończone procesją wokół Cerkwi. O poranku Wielkiej Soboty rozpoczęła się Boska Liturgia. Po Liturgii dokładnie w południe dokonano poświęcenia pokarmów. O 20:00 rozpoczęło się czytanie Dziejów Apostolski (w różnych językach).

Uroczystości Paschalne rozpoczęły się o godzinie 23:30 Połunosznicą, podczas której w po brzegi wypełnionej szczecińskiej Cerkwi rozbrzmiewał kanon Wielkiej Soboty. Na chwilę przed północą Płaszczenica została wniesiona do ołtarza, po czym zgodnie z tradycją rozbrzmiała paschalna pieśń – stichira „Zmartwychwstanie Twoje Chryste Zbawicielu…”. Wszyscy zgromadzeni z zapalonymi świecami wyszli ze świątyni, aby w procesji trzykrotnie okrążyć Cerkiew. Śpiewom stichiry towarzyszyło bicie dzwonów.

Po powrocie do Cerkwi rozpoczęła się Paschalna Jutrznia, pod koniec której odczytany został List Św. Jana Chryzostoma na dzień Paschy. Po zakończeniu Jutrzni wierni podchodzili do duchownego, aby pozdrowić się słowami „Chrystus Zmartwychwstał”, „Zaprawdę Zmartwychwstał” otrzymując przy tym paschalne jajko.

Ok. 2:00 rozpoczęła się Boska Liturgia Św. Jana Chryzostoma, podczas której wielu wiernych przystąpiło do Sakramentu Eucharystii. Po nabożeństwie Stowarzyszenie Prawosławne Św. Mikołaja w Szczecinie wraz z Parafią przygotowało śniadanie wielkanocne, na którym obecnych było kilkudziesięciu szczecińskich parafian. O 12:00 sprawowane było nabożeństwo Obiednia, które zgromadziło wielu wiernych, którzy nie mogli uczestniczyć w nocnych uroczystościach, a o godzinie 16:00 rozpoczęło się paschalne nabożeństwo wieczorne. W wielkanocny poniedziałek i wtorek sprawowane były Święte Liturgie.

Cofnij