Święto katedralnej parafii wojskowej w Warszawie

za: prawoslawnyordynariat.wp.mil.pl , 07.05.2019

6 maja br. centralna świątynia Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego obchodziła swoje patronalne święto ku czci św. Jerzego Zwycięzcy.

Każdy dzień, który pozwala nam uczestniczyć w nabożeństwie cerkiewnym jest dniem wyjątkowym, wzbogacającym nas i uduchowiającym nasze życie, dającym mu kolejny bodziec do walki z trudnościami, które na co dzień przeżywamy. Szczególnie wyjątkowe są dni, w których dane nam jest uczestniczyć w nabożeństwach poświęconych wyjątkowym świętym a za takiego niewątpliwie uważany jest święty Jerzy Zwycięzca (III w.), patron wielu krajów, miast oraz wielu warstw społecznych czy też zawodów. Święty wielki męczennik Jerzy jest m.in. patronem żołnierzy, a w przypadku Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego, jest patronem głównej katedralnej cerkwi pod Jego wezwaniem. Dla wszystkich duchownych, parafian, sympatyków i żołnierzy skupionych wokół katedry św. Jerzego, ten dzień, był przedłużeniem Święta Paschy Chrystusowej i tą wyjątkowość podkreśliła uroczysta oprawa święta.

Nabożeństwom 5-6 maja przewodniczył arcybiskup Jerzy Ordynariusz Wojskowy. Na progu świątyni arcypasterza witały wierszem dzieci, wyrażając swą szczerą radość z tych podniosłych chwil, starosta cerkiewny oraz proboszcz parafii.

Podczas Boskiej Liturgii, zgodnie z postanowieniem Świętego Soboru Biskupów, nagrodzono prawem noszenia palicy (miecza duchowego) dwóch duchownych z ordynariatu, proboszcza katedralnej cerkwi - ks. mjr. Łukasza Goduna i proboszcza parafii św. Archanioła Michała w Ciechocinku - ks. mjr. Mirosława Kuczyńskiego. Decyzją arcybiskupa Jerzego, prawem noszenia kamiławki (kapłańskie nakrycie głowy), nagrodzony został także - ks. kpt. Tomasz Paszko.

W słowie skierowanym do zebranych władyka Jerzy powiedział miedzy innymi, że “św. Jerzy jako jedyny spośród całej plejady wszystkich świętych, otrzymał prawo nazywania Go Zwycięzcą. Jego charakterystykę określa w czterech obszarach troparion poświęcony temu Wielkiemu męczennikowi. Jest Oswobodzicielem tych którzy znajdują się w niewoli, Obrońcą tych którzy są ubodzy, Lekarzem tych, którzy są w niemocy cielesnej i Zwycięzcą nad królami”.

Podczas uroczystości obecni byli dowódcy jednostek wojskowych z terenu Garnizonu Warszawskiego, sąsiadujących z Prawosławnym Ordynariatem WP.

Na zakończenie, arcybiskup Jerzy pozdrowił wszystkich zebranych w imieniu Jego Eminencji metropolity Sawy, pierwszego ordynariusza wojskowego po restytucji ordynariatu, który ze względu na stan zdrowia nie mógł przewodniczyć uroczystościom. W szczególnie ciepłych słowach władyka Jerzy zwrócił się do zacnego grona generałów, którzy przed ćwierćwieczem współpracowali z ówczesnym ordynariuszem wojskowym, wspierając jego wysiłki dla budowania nowych struktur POWP. Okolicznościowy list poselski Posła na Sejm RP Zbigniewa Sosnowskiego odczytał Szef Biura Poselskiego Janusz Prędki.

Święto zakończyło się wspólną agapą.

Więcej zdjęć z uroczystości można zobaczyć w fotogalerii.

ks. Tomasz Rubczewski

Zdjęcia: Marta Łuksza

Cofnij