Pielgrzymka do Czech i Słowacji „Szlakiem Świętych Braci Cyryla i Metodego”

ks. Lubomir Worhacz, 28.05.2019

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jerzego Parafia Prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy w dniach 23- 25 maja zorganizowała autokarową pielgrzymkę „Szlakiem Świętych Braci Cyryla i Metodego Nauczycieli Słowian”.

W programie pielgrzymki zaplanowano odwiedzenie cerkwi pw. Świętego Ducha w Šumperku, katedralnej świątyni pw. św. Gorazda w Olomoucu, Monasteru Żeńskiego pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Vilemovie, Monasteru Męskiego pw. św. Gorazda Męczennika w Hrubej Vrbce oraz cerkwi pw. Ikony Przenajświętszej Bogurodzicy Poczajowskiej w Holiču na Słowacji.

Dnia 24. maja w dzień święta Św. św. Cyryla i Metodego, drugiego święta parafialnego, pielgrzymi uczestniczyli w nabożeństwie w cerkwi w Holiću a następnie zostali zaproszeni przez proboszcza parafii o. Jakuba Jacečko na świąteczny poczęstunek.

W sobotę 25. maja pielgrzymi brali udział w uroczystościach w dawnym grodzisku cyrylometodiańskim w Mikulćicach, gdzie po uroczystej liturgii świętej sprawowanej na fundamentach dawnej bazyliki przez metropolitę wiedeńskiego i egzarchę Węgier Arseniusza (Patriarchat Konstantynopolitański) oraz biskupa Izajasza wikariusza diecezji Olomoucko- Brňenskej (Cerkiew Ziem Czeskich i Słowacji) w asyście przybyłych z różnych krajów duchownych, mogli zobaczyć efekt prac wykopaliskowych, zwiedzić muzeum i uczestniczyć w święcie narodowym mniejszości bułgarskiej zamieszkującej Morawy.

Pielgrzymka zaowocowała pogłębieniem wiedzy dotyczącej misji Świętych Braci na Wielkiej Morawie i jej przenikania na tereny dawnej Polski oraz pozostawiła niezapomniane przeżycia ze spotkań z ciekawymi i bardzo serdecznymi ludźmi.

Cofnij