Obchody 100-lecia 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego w Ciechocinku.

ks. prot. mjr Mirosław Kuczyński, 06.06.2019

31 maja 2019r. uroczyście obchodzono setną rocznicę utworzenia w Ciechocinku Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego.

Jubileusz stał się dobrym momentem do podsumowania dotychczasowej działalności placówki, a także ukazania kierunków jej rozwoju. Opowiadał o tym zastępca dyrektora Szpitala, lek. med. mjr rez. Dariusz Marcinowski. Z jego słów wynikało, że Szpital konsekwentnie realizuje wytyczone 100 lat temu cele, czego wyrazem jest nieustanne dążenie do podnoszenia jakości usług i sukcesywne rozszerzanie liczby oferowanych świadczeń medycznych. Należy nadmienić, że oprócz zabiegów medycznych placówka zapewnia kuracjuszom także opiekę duszpasterską. Na co dzień bowiem współpracuje z ciechocińskimi parafiami: Rzymskokatolicką Parafią p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła i sąsiadującą z nią Wojskową Parafią Prawosławną p.w. Św. Archanioła Michała.

Program uroczystości był nad wyraz bogaty, bowiem oprócz głównych punktów programowych, wśród których swoje miejsce miało nabożeństwo dziękczynne w świątyni prawosławnej, przewidziane były też elementy dodatkowe. Między innymi odbył się koncert Orkiestry Reprezentacyjnej WP i Ochotniczej Straży Pożarnej w muszli koncertowej, znajdującej się na terenie Parku Zdrojowego, czy organizowana w ramach dobrosąsiedzkich relacji na terenie Wojskowej Parafii Prawosławnej, ciesząca się wielkim zainteresowaniem, wystawa sprzętu wojskowego.

W uroczystościach uczestniczyło wielu znamienitych gości, m.in. Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, Jego Ekscelencja ks. abp. prof. Jerzy Pańkowski, Sekretarz Stanu MON Wojciech Skórkiewicz, który wręczał szczególnie zasłużonym pracownikom Szpitala medale i wyróżnienia, Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski Józef Ramlau, Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia dr Aurelia Ostrowska i wielu innych. W tym uroczystym dniu wznoszone były modlitwy w dwóch wspomnianych wyżej parafialnych świątyniach. Nabożeństwu dziękczynnemu w cerkwi Św. Archanioła Michała przewodniczył Jego Ekscelencja ks. abp. prof. Jerzy Pańkowski. Po nabożeństwie odniósł się do przeczytanego podczas celebracji fragmentu Pisma Świętego. Podkreślił wielką wagę modlitwy dziękczynnej, zanoszonej w otwartości serca przed oblicze Boże. Życząc wielu łask Bożych i kolejnych, tak pięknych jubileuszy, Ekscelencja przekazał skierowane do Dyrektora Szpitala lek. med. ppłk Ireneusza Lelwica, a za jego pośrednictwem dla całego personelu, ciepłe słowa pozdrowienia, wystosowane przez Jego Eminencję Wielce Błogosławionego Sawę Prawosławnego Metropolitę Warszawskiego i Całej Polski. Jego Eminencja w liście czyni porównanie ciechocińskiego Szpitala Wojskowego do ewangelicznego drzewa, które przynosi dobre owoce. Zwraca uwagę, że 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Ciechocinku jest, wyróżniającą się wśród wielu, placówką mogącą szczycić się „100-leciem sukcesów i zaufania pacjentów”. Ukazując dobrosąsiedzkie relacje między Szpitalem i Wojskową Parafią Św. Arch. Michała, wyraził też ufność w to, że współpraca „modlitwy i zabiegów” będzie się pogłębiać, a jubileusz stanie się „jedynie wstępem do kolejnych stuleci równie owocnej posługi”.

Podniosłość uroczystości dopełnił akt odsłonięcia i poświęcenia pamiątkowej tablicy umieszczonej przy wejściu głównym do budynku „Jubilat”.

Cofnij