Drugi dzień Pięćdziesiątnicy. Dzień Świętego Ducha w Lubinie.

Gabriel Masalski, 23.06.2019

28 maja 2019 roku Wspólnota prawosławna w Lubinie świętowała dzień Świętego Ducha. Była to podniosła uroczystość zarówno ze względu na święto parafialne lubińskiej cerkwi, jak również ze względu na jubileusz 70 lecia powstania prawosławnej parafii w Lubinie.

Przed Świętą Liturgią Władykę przywitały dzieci, starosta parafii Bazyli Dziadyk oraz ks. prot. Bogdan Repeła, którzy opowiedzieli o historii parafii oraz prosili ordynariusza swojej diecezji o modlitwę.

Arcybiskupowi Jerzemu podczas Boskiej Liturgii asystowało duchowieństwo dekanatu lubińskiego, wrocławskiego oraz zielonogórskiego. Podczas nabożeństwa śpiewał chór pod dyrygenturą Anny Andrianow.

Po przeczytaniu fragmentu św. Ewangelii w kilku słowach zwrócił się do zebranych wiernych dziekan dekanatu lubińskiego ks. Sławomir Kondratiuk. Przybliżył symbolikę celebrowania dnia Ducha Świętego dzień po święcie Pięćdziesiątnicy, wyjaśniając działanie trzeciej Osoby Trójcy Świętej nie tylko w dniu Zesłania Świętego Ducha na Apostołów, ale również w każdym codziennym dniu życia Kościoła Prawosławnego.

Na uroczystości obecni byli zaproszeni przedstawiciele samorządów oraz szkół.

Podczas Świętej Liturgii wielu wiernych przystąpiło do sakramentu śww. Spowiedzi i Eucharystii.

Po nabożeństwie Władyka podziękował zebranemu duchowieństwu i wiernym oraz wyraził głęboką radość z możliwości celebrowania dnia Ducha Świętego razem z wiernymi lubińskiej parafii. Głęboką wdzięczność hierarsze w imieniu parafii wyraził ksiądz proboszcz Bogdan Repeła, który podziękował za duchową opiekę oraz wsparcie lubińskiej wspólnoty.

Cofnij