Święto w Malczycach

ks. Grzegorz Cebulski, 23.06.2019

W dniu 20 czerwca prawosławna Parafia Zwiastowania NMP w Malczycach, świętowała swoją 69. rocznicę erygowania, połączoną w tym roku z jubileuszem 45-lecia kapłaństwa proboszcza ks. mitrata Michała Szlagi.

Świąteczne zgromadzenie rozpoczęło się od podążania ordynariusza diecezji -arcybiskupa Jerzego z plebani do świątyni, w asyście przybyłego duchowieństwa. Po słowach powitania przez dzieci, ucałowania chleba w rękach starosty cerkwi, w narteksie świątyni powitał hierarchę proboszcz ks. Michał Szlaga, prosząc o udzielenie błogosławieństwa oczekującym wiernym, historycznym krzyżem. Krzyżem, który wraz z parafianami przybył do Malczyc w bydlęcym wagonie dzieląc losy wygnania z rodzinnych ziem i ołtarzy cerkwi.

Słowa homilii wygłoszonej przez arcybiskupa Jerzego, ukierunkowały wiernych, na właściwe rozpoznawanie działania Ducha Świętego. Działania, które dalekie jest od wszelkiej ludzkiej logiki i oczekiwań, a weryfikowane i objaśniane na korzyść dla człowieka, poprzez uczestnictwo w świętych sakramentach.

Świąteczna doksologia Bogu-Duchowi Św. zbliżyła obecnych do zakończenia św. Liturgii, po której arcybiskup Jerzy przywołał głębokie słowa i myśli Ojców Cerkwi o istocie służby kapłańskiej i wynikającej z niej odpowiedzialności kapłana na wieczność. Zwieńczeniem podniosłej atmosfery było nagrodzenie Jubilata i Jego małżonki - matuszki Heleny, stosownymi orderami św. Marii Magdaleny, przyznanych przez św. Sobór Biskupów PAKP. Podziękowania dla parafian, rodziny, przyjaciół połączyły się z życzeniami przybyłych na święto: przedstawicielami miejscowych władz, wielu szczebli i formacji, wyrażających w słowach i upominkach, swój szacunek i życzliwość dla Jubilata.

Cofnij