Pamięć świętego Onufrego w Jabłecznej

Stauropigialny Monaster Świętego Onufrego Wielkiego, 27.06.2019

W dniach 24-25 czerwca 2019 roku w Stauropigialnym Monasterze Świętego Onufrego Wielkiego w Jabłecznej odbyły się świąteczne uroczystości patrona monasteru. 23 czerwca po zakończeniu niedzielnej św. Liturgii namiestnik monasteru ihumen Makary, poświęcił nową ikonę św. Onufrego, na której przedstawiony został święty pustelnik wraz ze scenami z jego życia. Późnym popołudniem, tego samego dnia, przybyła do monasteru, już po raz dwudziesty ósmy, piesza pielgrzymka z Białegostoku. Wierni pielgrzymowali z modlitwą na ustach z odległego Białegostoku przez 9 dni.

W wigilię święta, 24 czerwca, była celebrowana bracka św. Liturgia, którą sprawował Jego Ekscelencja biskup siemiatycki Warsonofiusz w asyście braci jabłeczyńskiego monasteru wraz z diakonem Markiem Łopatiukiem z warszawskiej parafii Mądrości Bożej. Po Liturgii Jego Ekscelencja dokonał małego poświęcenia wody i odprawił litiję nad grobami zmarłych braci.

Po południu do monasteru dotarła również piesza pielgrzymka z parafii Opieki Matki Bożej w Sławatyczach. Świątecznym uroczystościom przewodniczył Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski, w asyście Ich Ekscelencji: arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego Abla, arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Jakuba, arcybiskupa wrocławskiego i szczecińskiego Jerzego, arcybiskupa przemyskiego i gorlickiego Paisjusza, biskupa łódzkiego i poznańskiego Atanazego, biskupa siemiatyckiego Warsonofiusza oraz zgromadzonego duchowieństwa z różnych diecezji naszej Cerkwi i z zagranicy.

Centralne uroczystości rozpoczęły się całonocnym czuwaniem w soborze św. Onufrego Wielkiego, głównej monasterskiej świątyni. Śpiewał chór studentów i absolwentów Prawosławnego Seminarium Duchownego i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej pod dyrekcją prof. Włodzimierza Wołosiuka.

O godzinie 23:00 śpiewano akatyst przed czyniącą cuda ikoną św. Onufrego, który sprawował Jego Ekscelencja biskup łódzki i poznański Atanazy. Hierarsze asystowało kilkunastu duchownych, a samo nabożeństwo zgromadziło wielu wiernych.

Pierwsza św. Liturgia była sprawowana w kaplicy Zaśnięcia Bogurodzicy o godzinie 1.00. Celebrował ją Jego Ekscelencja biskup siemiatycki Warsonofiusz. Podczas Liturgii śpiewał chór parafii przyklasztornej w Jabłecznej pod dyrekcją Swietłany Linkiewicz. Liturgię nad Bugiem w kaplicy Świętego Ducha, o godzinie 3.00 sprawował Jego Ekscelencja biskup łódzki i poznański Atanazy. Liturgię upiększał swym śpiewem chór „Katapetasma” pod dyrekcją Łukasza Hajduczeni.

Podczas Liturgii do sakramentów spowiedzi i Eucharystii przystąpiła większość przybyłych pielgrzymów. 25 czerwca, o godzinie 10.00, w głównej świątyni monasteru rozpoczęła się uroczysta Liturgia sprawowana przez Jego Eminencję metropolitę Sawę. Jego Eminencji asystowali Ich Ekscelencje arcybiskupi Abel, Jakub, Jerzy, Paisjusz oraz licznie zgromadzone duchowieństwo. Po wysłuchaniu ewangelicznej perykopy ze słowem do wiernych zwrócił się arcybiskup Jerzy. Jego Ekscelencja dokonał porównania współczesnego człowieka do świętych ascetów i męczenników za wiarę na przykładzie św. Onufrego. Mówił o tym, że współczesny człowiek w pierwszej kolejności myśli o tym, aby zaspokoić wszystkie swoje potrzeby doczesne, a gdy już tego dokona, jest gotów myśleć o sprawach duchowych. Głowę zaprzątają mu myśli przyziemne, dobra doczesne i uznanie w oczach ludzi. Bóg i życie duchowe umieszczane są na dalszym planie. Współczesny człowiek nie jest skłonny do wyrzeczeń i poświęceń. Pierwsi asceci nie zważali na trudne warunki pogodowe i materialne, dobrowolnie zrzekali się wygód i potrzeb, aby w pełni oddać się modlitwie, służbie Bogu i drugiemu człowiekowi. Człowiek XXI w. ulega swoistej ułudzie. Doszukuje się wielu wad, grzechów i niedociągnięć u innych ludzi, albowiem patrzy na nich z perspektywy namiętności, które nim rządzą. Paradoksalnie widzi w innych to, z czym sam nie potrafi sobie poradzić. Taki stan rzeczy sprawia, że ogarnięty duchową niemocą, bez względu na to gdzie się znajduje i co posiada zawsze, będzie nieszczęśliwy. Liturgię zakończyła uroczysta procesja wokół głównej świątyni monasteru.

Po niej ze słowem do zgromadzonych pielgrzymów i wiernych zwrócił się Jego Eminencja metropolita Sawa. Hierarcha podkreślił jak bardzo ważne miejsce w historii prawosławnej Cerkwi w Polsce odgrywał i odgrywa monaster świętego Onufrego Wielkiego w Jabłecznej. Jego Eminencja przypomniał, iż mimo prześladowań, licznych ataków, nacisków i upokorzeń, mnisi z Jabłecznej byli wierni i oddani świętej wierze prawosławnej. Jabłeczyński monaster podczas wielu historycznych perturbacji zawsze był ostoją dla prawosławnego wiernego Rzeczpospolitej. Jego Eminencja nawoływał wiernych, aby pamiętali i doceniali świętych mnichów i „swoich” świętych męczenników ziemi chełmskiej i podlaskiej, którzy oddali życie za wiarę, którzy swoim życiem i postawami są dla współczesnego człowieka wzorem postępowania, ale też opiekunami, do których powinien modlić się o wstawiennictwo przed Bogiem. Jego Eminencja podziękował za przybycie na uroczystości wszystkim hierarchom, duchownym i wiernym, miejscowym władzom samorządowym, darczyńcom i pielgrzymom z zagranicy. Po Liturgii wszyscy zebrani udali się na uroczystą agapę.

Święty ojcze Onufry módl się za nami do Boga!

Zdjęcia: Lech Mazur

Cofnij