Radość w Parafii Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Szczecinie

Maciej Papke, 01.07.2019

Dnia 30.06.2019 roku w II niedzielę po Pięćdziesiątnicy podczas Boskiej Liturgii, JE Jerzy, Prawosławny Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, nagrodził proboszcza konkatedry szczecińskiej ks. Pawła Stefanowskiego mitrą. Nagrodę tę przyznał Św. Sobór Biskupów z okazji Święta Paschy.

Jak zauważył Władyka Jerzy, o. Paweł Stefanowski zasłużył się swoim oddaniem i pracą na rzecz Cerkwi i parafii, a przede wszystkim troską i pracą z drugim człowiekiem.

Ks. mitrat Paweł Stefanowski jest proboszczem w Cerkwi Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Szczecinie od 1997 roku. W życiu parafialnym aktywnie uczestniczy kilkaset osób.

Cofnij