V Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Redakcja, 21.07.2019

Nabożeństwom V Niedzieli po Pięćdziesiątnicy (20-21 lipca br) we wrocławskiej Katedrze Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy – Całonocnemu Czuwaniu i Boskiej Liturgii – przewodniczył ordynariusz diecezji wrocławsko-szczecińskiej arcybiskup Jerzy w asyście katedralnego duchowieństwa. W niedzielę, po odczytaniu fragmentu ewangelii wg św. Mateusza (8, 28-9, 1) o uzdrowieniu dwóch opętanych w okolicy miasta Gadaryny, abp Jerzy zwrócił się do wiernych z okolicznościową homilią. Odniósł się w niej do treści przeczytanej ewangelii, do różnic w synoptycznych ewangeliach w tym opisie, zwracając uwagę przede wszystkim na realną obecność w życiu człowieka nieczystych sił. W ślad za św. Janem Chryzostomem, podał powód, dla którego Jezus Chrystus wysłuchał prośby demonów i pozwolił im wejść w stado świń. Stało się tak z trzech przyczyn – jak powiedział. Po pierwsze po to, aby pokazać, jak niezwykle niszczycielską jest siła demonów, skoro doprowadziła do zagłady ogromnego stada świń. Po drugie, bez przyzwolenia Bożego, demon nie może się zbliżyć nawet do stada świń, a co dopiero do człowieka, a po trzecie, jeśli demony doprowadziły do zagłady takiej ilości zwierząt, to co mogłyby uczynić z człowiekiem, jeśliby nie działanie opatrzności Bożej. Władyka przybliżył wiernym również inne aspekty „demonologii” w oparciu o naukę św. Ojców naszej Cerkwi. Zwrócił także uwagę na niebezpieczeństwo wynikające z oglądania przez dzieci i młodzież niektórych filmów i bajek z pogranicza okultyzmu i magii, w których prezentowane są człekokształtne i zniekształcone postaci wymyślonych bohaterów. Większość wiernych obecnych w Katedrze przystąpiła tradycyjnie do eucharystycznego kielicha Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa.

Cofnij