List parafian wrocławskiej katedry do Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków w sprawie zmiany ikonostasu

Redakcja, 30.07.2019

W związku z generowanymi przez media niejasnościami związanymi z planowaną zmianą ikonostasu we wrocławskiej Katedrze Narodzenia Bogurodzicy, wrocławscy parafianie zdecydowali się zareagować i zabrać głos w tej sprawie. W poniedziałek 29 lipca złożyli w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu pismo wyrażające ich stanowisko.

Treść listu publikujemy poniżej.

Cofnij