Spotkanie abp. Jerzego z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego

ks. Igor Habura, 18.10.2017

We wtorek 17 października Jego Ekscelencja Arcybiskup Jerzy spotkał się z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego Panem Cezarym Przybylskim. Podczas rozmowy w serdecznej atmosferze poruszono kwestię sytuacji prawosławnych w województwie dolnośląskim. Rozmawiano również o rosnącej liczbie prawosławnych Ukraińców przybywających na tereny Dolnego Śląska. Jego Ekscelencja wyraził nadzieję na owocną współpracę pomiędzy Diecezją a Urzędem Marszałkowskim. Podczas wizyty Jego Ekscelencji towarzyszył sekretarz kancelarii arcybiskupiej ks. protodiakon mgr Mieczysław Oleśniewicz.

Zdjęcia: ks. Mieczysław Oleśniewicz

Cofnij