Nabożeństwo Pogrzebu Bogurodzicy we wrocławskiej katedrze

Ks. Igor Habura, 29.08.2019

29 sierpnia we wrocławskiej katedrze miało miejsce nabożeństwo Pogrzebu Bogurodzicy. Podczas całonocnego czuwania, przed płaszczenicą (całunem z wizerunkiem Matki Bożej) w trakcie jutrzni sprawowano obrzęd pogrzebu. Nabożeństwo to wywodzi się z liturgicznej tradycji Cerkwi Jerozolimskiej i sprawowane jest w świątyni, w której znajduje się grób Matki Bożej.

Sam obrzęd Pogrzebu Bogurodzicy oparty jest na nabożeństwie jutrzni, i jest podobny do służby Wielkiej Soboty. Bez względu na dzień tygo­dnia, w którym wypada święto Zaśnięcia, odstępuje się od zasady podpo­rządkowania odpowiedniej katyzmy danemu dniu i zawsze stosuje się katyzmę siedemnastą. Pomiędzy wersety wszystkich Psalmów katyzmy wstawia się odpowiednie tropariony, nawiązujące do wydarzeń związanych z Matką Bożą i faktów odnoszących się do jej Za­śnięcia. Katyzmę dzieli się na trzy stacje, podczas których okadza się cer­kiew i wygłasza małe ektenie.

Cofnij