Święto parafialne w Zimnej Wodzie

Ks. Sławomir Kondratiuk, 30.08.2019

28 sierpnia 2019r parafia w Zimnej Wodzie uroczyście obchodziła święto parafialne Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy.

Przed świątynią Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Jerzego Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego w strojach łemkowskich wierszem powitały dzieci, chlebem i solą p. Michał Steranka, strażacy z OSP w Zimnej Wodzie zaś u progu świątyni proboszcz parafii ks. Sławomir Kondratiuk.

W świątyni licznie zgromadzili się wierni, przybyli goście oraz duchowieństwo: ks. Igor Popowicz, ks. Dariusz Ciołka, ks. Lubomir Woacz, ks. Bogdan Repeła, ks. protodiakon Mieczysław Oleśniewicz. Obecny był ks. Andrzej Tomaszewski proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Zimnej Wodzie oraz Wójt Gminy Lubin p. Tadeusz Kielan wraz z małżonką.

Liturgia zakończyła się uroczystą procesją, poświęceniem zbóż, ziół i kwiatów którego dokonał Władyka.

W słowie skierowanym do wszystkich uczestniczących w święcie parafialnym Arcypasterz podkeslił iż poświęcone zostały zboża które ponownie zostaną zasiane by ziemia dała nowy plon. W przyrodzie dotykaja nas suszenia, krótkie ulewne deszcze, niski stan wód w rzekach dlatego częsciej powinnismy się modlić. Proboszcz podziękował Władyce za modlitwę i słowo oraz wiernym i wszystkim przybyłym gosciom z okolicznych parafii.

Jak co roku na zakończenie uroczystości wierni pokłonili się Ikonie Bogarodzicy Poczajowskiej. Podczas uroczystości święta śpiewał chór parafialny którym kieruje Mirosław Dziamba. Po nabożeństwie przybyłych gości i wiernych podjeto obiadem w swietlicy wiejskiej we wsi Lisiec.

Cofnij