Zaśnięcie Przenajświętszej Bogurodzicy w Przemkowie

Ks. Igor Popowicz, 30.08.2019

Święto Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Przemkowie ma swoją specyfikę. Nabożeństwo zawsze jest ubogacane wieńcami ze zbóż plonów bieżącego roku, przynoszonych w tym dniu do cerkwi w dowód wdzięczności Panu Bogu za udane zbiory.

Jest w pewnym stopniu konkurencją kto piękniej, z większą fantazją i artyzmem, ukaże niektóre miejscowości gminy, w których mieszkają również prawosławni mieszkańcy. W tym roku były to Szklarki, Krępa i Ostaszów. Kompozycje wieńców były bardzo różnorodne, każdy inny.

Wieńce zostały poświęcone tradycyjnie razem z zielem i pozostaną w świątyni do najbliższej niedzieli.

Cofnij