Rozpoczęto remont dzwonnicy w Starym Wołowie

ks. Aleksander Konachowicz, 27.09.2019

Z woli Bożej i błogosławieństwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jerzego, Prawosławnego Ordynariusza Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, rozpoczęły się przygotowania do remontu dzwonnicy w Parafii Prawosławnej pw. św. Dymitra z Sołunia w Starym Wołowie.

Dzwonnica stanowi obiekt zabytkowy i jest wpisana do rejestru zabytków. Jej powstanie datuje się na rok 1767, chociaż na jednej z belek jest wyryta data 1696 r. Jest to oryginalna drewniana, szkieletowa konstrukcja ciesielska, w całości wykonana z drewna dębowego. Budowla posiada cztery ściany zewnętrzne obite deskami świerkowymi. Od góry dzwonnicę przykrywa dach namiotowy czterospadowy, pokryty blachą cynkową. Do wymiany lub uzupełnienia jest silnie skorodowana blacha pokrycia dachowego.

Jeśli są osoby, które pragnęłyby wesprzeć starania niewielkiej społeczności parafialnej ze Starego Wołowa podajemy nr konta:

Bank Pekao: 82124067681111001088202717

Za wszystkie ofiarne i otwarte serca na wsparcie remontu dzwonnicy, modlitewnie wyrażamy serdeczne podziękowanie.

Parafianie i proboszcz parafii ks. Aleksander Konachowicz.

Cofnij