Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego we wrocławskiej katedrze

Ks. Igor Habura, 27.09.2019

26 września, w wigilię Święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego, nabożeństwu całonocnego czuwania przewodniczył ordynariusz diecezji Jego Ekscelencja abp Jerzy.

Zgodnie z liturgicznym porządkiem Cerkwi, w przeddzień święta przed rozpoczęciem wieczerni, przy śpiewie troparionu święta, upiększony żywymi kwiatami Krzyż, przenoszony jest procesyjnie z żertwiennika na prestoł, gdzie pozostaje do Wielkiej Doksologii. Przed Krzyżem umieszczana jest zapalona świeca.

Tego dnia w katedrach biskupich dokonywany jest specjalny obrzęd Podwyższenia Krzyża, sprawowany przez arcypasterza. Podczas Wielkiej Doksologii, przewodniczący nabożeństwu biskup w towarzystwie diakona dokonuje trzykrotnego okadzenia ołtarza, na którym leży Święty Krzyż. Następnie, po trzech pokłonach, klęcząc, biskup podnosi Krzyż umieszczając go nad głową. Chór w tym czasie wykonuje pieśń “Święty Boże”. Niosącego Krzyż biskupa poprzedza okadzający świętość diakon oraz prysłużnicy z zapalonymi świecami.

Po procesyjnym przejściu na środek świątyni, biskup staje na katedrze, gdzie rozpoczyna się właściwy obrzęd Podwyższenia Krzyża. Hierarcha trzymając Krzyż nad głową w trakcie stukrotnego śpiewu “Hospodi pomiłuj” najpierw opuszcza Go najniżej jak to możliwe by następnie, powoli wyprostowując się, unieść Go wysoko nad głowami wiernych. Obrzęd powtarzany jest w czterech kierunkach poczynając od wschodu przez zachód i południe na północy kończąc. Ostatnie, piąte Podwyższenie, znów dokonywane jest w kierunku prezbiterium. Następnie biskup umieszcza Krzyż na centralnym anałoju świątyni. Śpiewana jest pieśń „Krestu Twojemu pokłaniajemsia Władyko” i najpierw biskup, następnie kapłani, później diakoni i prysłużnicy oraz wszyscy wierni podchodzą i kłaniają się Świętemu Krzyżowi, całując go i przyjmując arcypasterskie błogosławieństwo.

Obrzęd triumfalnego Podwyższenia Krzyża w katedrach biskupich w przeddzień święta ma swój początek w Jerozolimie w IV wieku, gdy biskup Świętego Miasta Makary dokonał uroczystego Podwyższenia Krzyża Pańskiego, odnalezionego przez ekspedycję św. Cesarzowej Heleny.

W sam dzień święta Jego Ekscelencja Władyka Jerzy przewodniczył Boskiej Liturgii. W homilii Władyka zwrócił uwagę na rys historyczny święta. Wspomniał o poszukiwaniach drzewa Świętego Krzyża prowadzonych w IV wieku przez św. Helenę, o cudzie związanym z rozpoznaniem Krzyża Chrystusowego oraz jego uroczystym Podwyższeniu przez miejscowego biskupa Makarego. Mówiąc o mocy Krzyża abp Jerzy zwrócił uwagę na to, że krzyż jest nie tylko znakiem, ale i mocą. Władyka podkreślił jak ważnym jest, aby znak krzyża towarzyszył nam na co dzień, nie tylko w domu, ale również w pracy, w szkole, czy gdziekolwiek będziemy.

Cofnij