Niedziela po święcie Podwyższenia Krzyża

Ks. Igor Habura, 29.09.2019

29 września w Niedzielę po święcie Podwyższenia Krzyża Pańskiego, nabożeństwom we wrocławskim soborze przewodniczył ordynariusz diecezji Jego Ekscelencja abp Jerzy.

W trakcie Boskiej Liturgii zabrzmiał fragment z Ewangelii wg Świętego Apostoła i Ewangelisty Marka (Mk 8,34-9,1):

“W owym czasie Jezus przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech za Mną podąża! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi. Mówił także do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy”

Po wysłuchaniu Ewangelii ze słowem do wiernych zwrócił się ks. Igor Habura. Na zakończenie liturgii miało miejsce tradycyjne “pokłonienie się Krzyżowi”, który aż do piątku będzie wystawiony na środku świątyni. Podczas śpiewu troparionu i kondakionu święta, najpierw Władyka, a następnie duchowni i wierni trzykrotnie pokłonili się przed Świętym Krzyżem, oddając mu w ten sposób cześć.

Po zakończeniu nabożeństwa Władyka Jerzy podziękował wszystkim zebranym za wspólną modlitwę, życzył Bożego Błogosławieństwa na nadchodzący tydzień oraz wezwał wszystkich, aby zgodnie ze słowami przeczytanej dziś Ewangelii “nieśli swój krzyż godnie, z wiarą i miłością”.

Cofnij