Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Śpiewu Cerkiewnego i Języka Cerkiewnosłowiańskiego

ks. Mariusz Kiślak, 01.10.2019

W dniach 27-28 września odbył się zjazd inauguracyjny Szkoły Śpiewu Cerkiewnego i Języka Cerkiewnosłowiańskiego.

W nowym roku szkolnym naukę na I roku podjęło 6 osób. Łącznie w szkole umiejętności zdobywa 18 uczniów.

Celem działalności szkoły jest wykształcenie nowych kadr psalmistów, którzy w przyszłości wzięliby na siebie odpowiedzialność związaną z organizacją śpiewu i czytań liturgicznych w parafiach diecezji wrocławsko- szczecińskiej PAKP.

Podczas zjazdów, które odbywają się raz w miesiącu, chętni uczestniczą w zajęciach czytania w języku cerkiewnosłowiańskim (w wymowach synodalnej i halickiej), śpiewu liturgicznego, teorii muzyki i ustawu cerkiewnego.

Cofnij